Alle kan bo alment

legeplads.jpg

Du skal ikke opfylde nogle særlige krav for at søge en bolig i en almennyttig boligforening. Alle kan bo alment – og alle gør det. Vi har både unge, børnefamilier og ældre boende, ligesom vores beboere er alt fra folkeskolelærere til forskere og folkepensionister. 

At bo til leje i en almen boligforening giver dig en række fordele og rettigheder, som du ikke har, hvis du bor ved en privat udlejer. Der er for eksempel ikke nogen, der skal tjene på din husleje. Din husleje afspejler de omkostninger, der er – og regnskabet skal så vidt muligt balancere hvert år.

Beboerne bestemmer
Beboerdemokratiet er en af hjørnestenene i at bo alment – og endda vedtaget ved lov af Folketinget.

Hver afdeling har en bestyrelse bestående af beboere. Bestyrelsen er med til at træffe afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer ligesom de fastsætter regler om beboerlokaler, vaskerier, legepladser, grønne områder og mange andre ting.

Drømmer du om samtalekøkken?
Når du bor i en almen bolig, skal du selv vedligeholde den indvendig. Men det er boligforeningen, der står for de udendørs fællesarealer samt vedligeholdelse og fornyelse af en stor del af inventaret såsom ruder, vandhaner, toiletter, komfurer og el-afbrydere.

Selv om du ikke ejer din bolig, har du lov til at foretage forbedringer og forandringer i din bolig. For eksempel kan du udskifte dit køkken eller lave et nyt badeværelse. Det kaldes Råderetten - kontakt din boligforening for at høre nærmere om dine muligheder.
Læs mere om at bo alment i BLs folder.